Jelentkezz az ösztöndíjra

Ez az oldal felhasználóbarát módon vezet át a pályázati folyamaton. Minden lényeges információt megtalálsz a jelentkezés vonatkozásában.
További információkét kérjük, tekintsd meg a megfelelő ikonra kattintva a pályázati kiírást. Amennyiben már ismered az oldal tartalmát, kattints a Pályázom gombra, ami közvetlenül az online pályázati rendszerhez vezet. Amennyiben nem ismered még ezen oldal tartalmát, javasoljuk, hogy a pályázás megkezdése előtt tanulmányozd az itt fellelhető dokumentumokat.

Pályázati ütemterv

 • 2024. január 31.

  Pályázati beadási határidő

 • 2024. február

  Kiválasztási folyamat 1.

  A pályázatok technikai ellenőrzése

 • 2024. február 28.

  Kiválasztási folyamat 2.

  Ajánlólevelek értékelése

 • 2024. március - május

  Kiválasztási folyamat 3.

  Intézményi felvételi vizsga

 • 2024 április

  Kiválasztási folyamat 4.

  Motivációs levelek értékelése

 • 2024. április 15.

  Orvosi igazolás feltöltésének határideje

 • 2024. május

  Kiválasztási folyamat 5.

  Bíráló Bizottság ülése

 • 2024. június

  Értesítés a pályázat eredményéről

 • 2024. július-augusztus

  Vízumügyintézés, hiánypótlás

 • 2024. szeptember 01.

  Érkezés Magyarországra

Itt található az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos minden információ

You can find here the Call for application and its annexes

Kattints ide a pályázati felület eléréséhez

Hasznos dokumentumok

Ajánlólevél

Checklist of the application documents

Ellenőrzőlista a pályázati dokumentumokhoz

Hallgatói kézikönyv

kinyitott könyv földgömbbel (Large)

Jelentkezési útmutató

Kötelező orvosi igazolás minta

Tippek és tanácsok

Pályázói nyilatkozat

Jogok és kötelezettségek, ösztöndíjszerződés

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként keresd fel a Működési Szabályzatot, mert az esetleges változások az ösztöndíjas státuszodat is érinthetik.
Kérjünk, hogy külön szentelj figyelmet a Szabályzat olvasásakor az olyan, ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárásoknak, mint az úgynevezett kreditminimum követelmény (IV.3.7.) vagy a magyar nyelv tanulási kötelezettség (III.2.1. g)).

Dokumentumok

Működési szabályzat

Végrehajtási útmutató

Ösztöndíjszerződés

Mellékletek

Nyári egyetemi kurzus

Gyakran Ismételt Kérdések

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas diákként nincs lehetősége az Erasmus programban is részt vennie, amíg az ösztöndíjas időszakát tölti Magyarországon. Kettős finanszírozást jelentene, ami kizáró ok a Műkődési Szabályzatunk szerint. Emellett az Ösztöndíjas köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni és tanulmányait Magyarországon végeznie az ösztöndíjas tanulmányi időszak teljes időtartama alatt.

Igen, kettős állampolgársággal rendelkező személyek jogosultak pályázni, abban az esetben is, ha az egyik állampolgárság magyar.

Nem. Jelentkezéskor előszőr a nem magyar állampolgárságot jelöljék meg és másodikként a magyart.

A Magyarországon történő tartózkodás és a magyarországi állandó lakcímmel való rendelkezés nem kizáró ok.

A pályázó nem jogosult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülni, amennyiben egy másik központi költségvetés által finanszírozott ösztöndíjprogram részese. Abban az esetben, ha a pályázó két vagy több ösztöndíjprogramra is nyert felvételt, akkor választania kell azok közül egyet és a többit lemondani.

Nem. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket.

Igen. A pályázásnak nem feltétele a magyar nyelvtudás, kivételt képeznek ez alól a magyar nyelvű képzések. Amennyiben mégis magyarul szeretne tanulmányokat folytatni, az ösztöndíjprogram keretében lehetőség van egyéves magyar nyelvi előkészítő program megpályázására és elvégzésére a kívánt magyar nyelvű képzés megpályázását megelőzően.

Az ösztöndíjprogram keretében elérhető képzések az online pályázati rendszerben érhetők el (https://apply.diasporascholarship.hu/).

A bemeneti követelmények eltérőek a különböző fogadóintézmények által kínált képzési programokon. Ezért kérjük, tekintsék át a választott tanulmányi program(ok)ra vonatkozó követelményeket az online pályázati rendszerben.

Nem, az online jelentkezés (regisztráció) és a felvételi vizsgákon való részvétel ingyenes, ne jelentkezzen ismeretlen ügynökségeken keresztül, és ne fizessen a pályázattal kapcsolatos szolgáltatásaikért.

A Pályázati útmutató itt található:
https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/hungarian-diaspora-scholarship-guide-for-applicants-compressed.pdf

Kérjük, hogy ne felejtse el benyújtani a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra a jelentkezését az online regisztrációs rendszerben:
https://apply.diasporascholarship.hu

Ha a folyamat bármely pontján elakadna, kérjük keresse fel munkatársainkat e-mailben, skype-on vagy telefonon.

Nem. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram online jelentkezési rendszerébe kell feltöltenie, és ezek az anyagok a későbbiekben továbbítva lesznek az egyetemeknek. Kérjük, csak abban az esetben lépjen kapcsolatba az egyetemekkel, ha további részleteket szeretne megtudni egy adott kurzus tartalmáról vagy a felvételi feltételekről, és ezt az információt nem találja az online jelentkezési rendszerben.

Igen. Az ajánlólevél nagyon fontos részét képezi a jelentkezési eljárásnak.

Igen. Az ajánlólevél nagyon fontos részét képezi a jelentkezési eljárásnak.

Nem. Az online rendszerben láthatják, hogy jelentkezésük státusza „Benyújtva”-ra változott – vagy ha módosítást hajt végre a pályázatában és ezután újra benyújtja azt, akkor „Újra benyújtva”-ra módosul.

Nem, évente csak egyszer kerül meghirdetésre ez az ösztöndíjprogram.

Ebben az esetben lemaradt a jelentkezésről és kell egy évet várni az újabb Felhívás megjelenéséig, mivel a határidő letelte után nem tudjuk elfogadni a jelentkezést.

Bizonyos módosítások lehetségesek. Például feltöltheti azokat a dokumentumokat, amelyek a jelentkezési határidő előtt nem voltak birtokában és hiánypótolható dokumentumok, illetve feltöltött egy nyilatkozatot. A pályázati határidő lejárta után a kiválasztott képzéseken (beleértve a képzés nyelvét és a képzéstípust!), és azok sorrendjén a pályázónak már nem áll módjában változtatni. Kérjük, ne törölje a kiválasztott kurzusok egyikét sem, így csak a saját esélyeit csökkentené.

Igen, de csak azok, akik a pályázati határidő időpontjában önköltséges hallgatóként magyarországi felsőoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat és ugyanarra a képzési szintre jelentkeznek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében, kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben:
a) a pályázókat magyarországi fogadóintézményük (amelyben az ösztöndíjprogramra jelentkezéskor tanulmányokat folytatnak) ajánlja ÉS b) az összesített, korrigált kreditindexük magasabb mint a jelenlegi szakukon tanulók összesített korrigált kreditindexének átlaga.

A diaszpóra program kimondottan szakmai gyakorlatot nem támogat. Amennyiben teljes képzésre jelentkezik, akkor bizonyos képzések esetében a szakmai gyakorlat integráltan a program része. Amennyiben részképzésre jelentkezik, akkor az adott intézménnyel kell konzultálni, hogy részképzésenként az intézmény be tudja-e vonni Önt szakmai gyakorlatba.

Csak és kizárólag valamelyik diaszpóra szervezet vagy a területen működő magyar külképviselet megbízottja állíthat ki ajánlólevelet. Magánember nem biztosíthat a pályázó számára ajánlólevelet, hivatalos dokumentumot áll módunkban elfogadni.

Nem. Amennyiben már rendelkezik B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával, akkor nem kell újra letennie azt.

Amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe, ebben az esetben az alapfokú oktatás beszámítandó utolsó időszakát is igazolni szükséges.

Ebben az esetben lehetősége van méltányosságból kérni a jelentkezése elfogadását és feltölteni egy hivatalos dokumentumot, amelyet az Ön országa oktatásért felelős minisztérium ad ki. Az igazolásban nyilatkozni kell.

Igen, van, illetve felveheti a kapcsolatot az országában működő magyar külképviselettel, akik tudnak ajánlólevelet kiállítani. Abban az esetben, ha az ajánlólevelet nem a tartózkodása szerinti ország állítja ki, akkor a dokumentumban meg kell indokolni a kapcsolatot a kiállító országgal/szerveztettel.

A magyar külképviseletek elérhetőségét az alábbi linken találja:
https://diasporascholarship.hu/programme-countries/?lang=hu

Igen, mert ezzel bizonyítja, hogy a középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon) végezte el, mely fontos pályázati feltétel.

Szükséges írni egyet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramnak címezve. Másikat az intézménynek ahová jelentkezik és ezt az egyetemnek címezve. (Abban az esetben, ha 2 külön intézményhez jelentkezik, akkor 2 motivációs levelet külön-külön a két intézménynek), illetve az online jelentkezési oldalon található ‘motiváció’ szekcióba is kell írni egyet, ahol a Tempus Közalapítványnak kell címezni a levelet.

A tanulmányi és nyelvi bizonyítvány követelmények intézményenként eltérőek lehetnek, így azt tudjuk javasolni, hogy lépjen kapcsolatba azzal (azokkal az intézményekkel), ahova szeretne jelentkezni.

A következő helyen találhatja az intézmények elérhetőségeit:
https://diasporascholarship.hu/higher-education-institutions/

Abban az esetben, ha az Ön anyanyelve angol, akkor kérem töltse fel a középiskolai végzettségét igazoló bizonyítványt és/vagy iskolai végzettégi bizonyítványát, valamint írja be a megjegyzés rovatba, hogy az Ön anyanyelve az angol. Az intézményi felvételi eljárás során az intézmény megbizonyosodik a nyelvi szintről.

Nem, más Magyar Diaszpóra Szervezettől kiállított ajánló levelet is elfogadunk.

Pályázatát útlevél nélkül is elindíthatja és benyújthatja. Az útlevélmásolat helyett bármely személyazonosság igazolására használható dokumentum (pl. személyi igazolvány) szkennelt másolatát feltöltheti. Amennyiben a jelentkezési határidő lejártáig nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal, aláírt nyilatkozatot tölthet fel, amelyben kijelenti, hogy augusztus 1-ig beszerzi és feltölti a szükséges okmányt.

Kötelező orvosi igazolás 2022:

A valamennyi jelentkezőnek (beleértve a már Magyarországon tanuló vagy lakóhellyel rendelkező jelentkezőket is) 2022. április 15-ig kell feltöltenie a megfelelő egészségi állapotról szóló orvosi igazolást az online rendszerbe.

Az alábbiakban megtalálja az orvosi igazolás kötelező mintáját, amelyet orvosnak kell kiállítania és aláírnia:

https://tka.hu/docs/palyazatok/mandatory_medical_certificate_template.pdf

Felhívjuk figyelmét, hogy bár a kötelező orvosi igazolás kitöltése kizárólag a tanulók egészségi állapotának felmérését szolgálja, ennek kitöltése továbbra is kötelező.

Ez a dokumentum minden szükséges információt tartalmaz, és kötelező kitölteni.

 • Minden oszlop kitöltése kötelező
 • Igen/Nem fel kell tüntetni
 • A negatív/pozitív értéket fel kell tüntetni

Kérjük, hogy a kötelező nyomtatványt illetékes egészségügyi szakemberrel töltse ki, annak tükröznie kell aktuális egészségi állapotát.

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a dokumentumnak a jelentkezési felületére való feltöltése kijelölt teendők (kötelező orvosi igazolás). Miután bejelentkezett a jelentkezési rendszerbe, megtalálhatja pályázata Teendők részét. Kattintson a Kötelező orvosi igazolás Teendőkre és megtalálja a kötelező sablon linkjét.

Miután az orvos kitöltötte, lebélyegezte és aláírta az orvosi igazolást, kérjük, töltse fel közvetlenül ehhez a teendőkhöz az igazolást és a kötelező mellékleteket, és válassza ki a „Költettem a kötelező orvosi igazolást” lehetőséget.

Ha magával az orvosi vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon orvosához.

Igen. További információkért olvassa el a Pályázati Felhívás 3.3 „Hiányzó dokumentumok” című részét; https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/palyazati_felhivas.pdf.

A következő linkre kattintva éri el a Teendő szekciót: https://apply.diasporascholarship.hu/tasks

Bizonyosodjanak meg róla, hogy mielőtt a fenti linkre kattintanak belépnek az online pályázati rendszerbe. Miután hozzáfértek a Teendő szekcióhoz, fel tudják tölteni a dokumentumokat az érintett Teendőhöz.

Igen, a Magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson való részvétel kötelező minden ösztöndíjas diáknak. Különböző szintű kurzusok kerülnek majd megszervezésre, a diákok szintjét figyelembevéve.

Nem. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.

Igen. Amennyiben a pályázó magyar nyelvtudása nem megfelelő, pályázata átirányítható a magyar nyelvi előkészítő kurzusra.

Ez attól függ, hogy mely két ország állampolgárságával rendelkeznek. Amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar, úgy nem szükséges vízumot igényelniük.

Kérem Magyarországra való belépés alkalmával használja a nem magyar útlevelét (ebben az esetben a brazilt.)

Igen, lehetséges, de a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram sem vízumot, sem adminisztrációs szolgáltatást (pl. támogató levél), sem további hozzájárulást (pl. anyagi támogatás) nem biztosít a családtagoknak vagy a kísérőknek.