Gyakran Ismételt Kérdések

Az ösztöndíjasok juttatásait érintően a Szabályzat lehetővé teszi az ösztöndíjasok számára a képzési időszakban az összefüggő, legfeljebb 30 nap időtartamú, kutatással, tanulmányokkal összefüggő külföldi tartózkodást, konferencia-részvételt, szakmai gyakorlaton való részvételt vagy más tanulmányi célú tartózkodást. Az ösztöndíjasok legfeljebb 30 nap időtartamú tanulmányokhoz kapcsolódó külföldi szakmai programokon való részvétele (konferencia, tanulmányút stb.) egyéb ösztöndíjprogramok (pl. Erasmus +, CEEPUS) keretében is támogatható. A fentiek alól kivételt képez az Európai Szolidaritási Testület önkéntesség programja, mivel az az ösztöndíjasok esetében a tanulmányokkal nem egyeztethető össze.

Igen, kettős állampolgársággal rendelkező személyek jogosultak pályázni, abban az esetben is, ha az egyik állampolgárság magyar.

Nem. Jelentkezéskor előszőr a nem magyar állampolgárságot jelöljék meg és másodikként a magyart.

A Magyarországon történő tartózkodás és a magyarországi állandó lakcímmel való rendelkezés nem kizáró ok.

A pályázó nem jogosult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülni, amennyiben egy másik központi költségvetés által finanszírozott ösztöndíjprogram részese. Abban az esetben, ha a pályázó két vagy több ösztöndíjprogramra is nyert felvételt, akkor választania kell azok közül egyet és a többit lemondani.

Nem. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket.

Igen. A pályázásnak nem feltétele a magyar nyelvtudás, kivételt képeznek ez alól a magyar nyelvű képzések. Amennyiben mégis magyarul szeretne tanulmányokat folytatni, az ösztöndíjprogram keretében lehetőség van egyéves magyar nyelvi előkészítő program megpályázására és elvégzésére a kívánt magyar nyelvű képzés megpályázását megelőzően.

Az ösztöndíjprogram keretében elérhető képzések az online pályázati rendszerben érhetők el (https://apply.diasporascholarship.hu/).

A bemeneti követelmények eltérőek a különböző fogadóintézmények által kínált képzési programokon. Ezért kérjük, tekintsék át a választott tanulmányi program(ok)ra vonatkozó követelményeket az online pályázati rendszerben.

Nem, az online jelentkezés (regisztráció) és a felvételi vizsgákon való részvétel ingyenes, ne jelentkezzen ismeretlen ügynökségeken keresztül, és ne fizessen a pályázattal kapcsolatos szolgáltatásaikért.

A Pályázati útmutató itt található:
https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/hungarian-diaspora-scholarship-guide-for-applicants-compressed.pdf

Kérjük, hogy ne felejtse el benyújtani a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra a jelentkezését az online regisztrációs rendszerben:
https://apply.diasporascholarship.hu

Ha a folyamat bármely pontján elakadna, kérjük keresse fel munkatársainkat e-mailben, skype-on vagy telefonon.

Nem. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram online jelentkezési rendszerébe kell feltöltenie, és ezek az anyagok a későbbiekben továbbítva lesznek az egyetemeknek. Kérjük, csak abban az esetben lépjen kapcsolatba az egyetemekkel, ha további részleteket szeretne megtudni egy adott kurzus tartalmáról vagy a felvételi feltételekről, és ezt az információt nem találja az online jelentkezési rendszerben.

Igen. Az ajánlólevél nagyon fontos részét képezi a jelentkezési eljárásnak.

Nem. Az online rendszerben láthatják, hogy jelentkezésük státusza „Benyújtva”-ra változott – vagy ha módosítást hajt végre a pályázatában és ezután újra benyújtja azt, akkor „Újra benyújtva”-ra módosul.

Nem, évente csak egyszer kerül meghirdetésre ez az ösztöndíjprogram.

Ebben az esetben lemaradt a jelentkezésről és kell egy évet várni az újabb Felhívás megjelenéséig, mivel a határidő letelte után nem tudjuk elfogadni a jelentkezést.

Bizonyos módosítások lehetségesek. Például feltöltheti azokat a dokumentumokat, amelyek a jelentkezési határidő előtt nem voltak birtokában és hiánypótolható dokumentumok, illetve feltöltött egy nyilatkozatot. A pályázati határidő lejárta után a kiválasztott képzéseken (beleértve a képzés nyelvét és a képzéstípust!), és azok sorrendjén a pályázónak már nem áll módjában változtatni. Kérjük, ne törölje a kiválasztott kurzusok egyikét sem, így csak a saját esélyeit csökkentené.

Igen, de csak azok, akik a pályázati határidő időpontjában önköltséges hallgatóként magyarországi felsőoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat és ugyanarra a képzési szintre jelentkeznek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében, kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben:
a) a pályázókat magyarországi fogadóintézményük (amelyben az ösztöndíjprogramra jelentkezéskor tanulmányokat folytatnak) ajánlja ÉS b) az összesített, korrigált kreditindexük magasabb mint a jelenlegi szakukon tanulók összesített korrigált kreditindexének átlaga.

A diaszpóra program kimondottan szakmai gyakorlatot nem támogat. Amennyiben teljes képzésre jelentkezik, akkor bizonyos képzések esetében a szakmai gyakorlat integráltan a program része. Amennyiben részképzésre jelentkezik, akkor az adott intézménnyel kell konzultálni, hogy részképzésenként az intézmény be tudja-e vonni Önt szakmai gyakorlatba.

Csak és kizárólag valamelyik diaszpóra szervezet vagy a területen működő magyar külképviselet megbízottja állíthat ki ajánlólevelet. Magánember nem biztosíthat a pályázó számára ajánlólevelet, hivatalos dokumentumot áll módunkban elfogadni.

Nem. Amennyiben már rendelkezik B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával, akkor nem kell újra letennie azt.

Amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe, ebben az esetben az alapfokú oktatás beszámítandó utolsó időszakát is igazolni szükséges.

Ebben az esetben lehetősége van méltányosságból kérni a jelentkezése elfogadását és feltölteni egy hivatalos dokumentumot, amelyet az Ön országa oktatásért felelős minisztérium ad ki. Az igazolásban nyilatkozni kell.

Igen, van, illetve felveheti a kapcsolatot az országában működő magyar külképviselettel, akik tudnak ajánlólevelet kiállítani. Abban az esetben, ha az ajánlólevelet nem a tartózkodása szerinti ország állítja ki, akkor a dokumentumban meg kell indokolni a kapcsolatot a kiállító országgal/szerveztettel.

A magyar külképviseletek elérhetőségét az alábbi linken találja:
https://diasporascholarship.hu/programme-countries/?lang=hu

Igen, mert ezzel bizonyítja, hogy a középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon) végezte el, mely fontos pályázati feltétel.

Szükséges írni egyet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramnak címezve. Másikat az intézménynek ahová jelentkezik és ezt az egyetemnek címezve. (Abban az esetben, ha 2 külön intézményhez jelentkezik, akkor 2 motivációs levelet külön-külön a két intézménynek), illetve az online jelentkezési oldalon található ‘motiváció’ szekcióba is kell írni egyet, ahol a Tempus Közalapítványnak kell címezni a levelet.

A tanulmányi és nyelvi bizonyítvány követelmények intézményenként eltérőek lehetnek, így azt tudjuk javasolni, hogy lépjen kapcsolatba azzal (azokkal az intézményekkel), ahova szeretne jelentkezni.

A következő helyen találhatja az intézmények elérhetőségeit:
https://diasporascholarship.hu/higher-education-institutions/

Abban az esetben, ha az Ön anyanyelve angol, akkor kérem töltse fel a középiskolai végzettségét igazoló bizonyítványt és/vagy iskolai végzettégi bizonyítványát, valamint írja be a megjegyzés rovatba, hogy az Ön anyanyelve az angol. Az intézményi felvételi eljárás során az intézmény megbizonyosodik a nyelvi szintről.

Nem, más Magyar Diaszpóra Szervezettől kiállított ajánló levelet is elfogadunk.

Pályázatát útlevél nélkül is elindíthatja és benyújthatja. Az útlevélmásolat helyett bármely személyazonosság igazolására használható dokumentum (pl. személyi igazolvány) szkennelt másolatát feltöltheti. Amennyiben a jelentkezési határidő lejártáig nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal, aláírt nyilatkozatot tölthet fel, amelyben kijelenti, hogy augusztus 1-ig beszerzi és feltölti a szükséges okmányt.

Kötelező orvosi igazolás:

A valamennyi jelentkezőnek (beleértve a már Magyarországon tanuló vagy lakóhellyel rendelkező jelentkezőket is) adott év április 15-ig kell feltöltenie a megfelelő egészségi állapotról szóló orvosi igazolást az online rendszerbe.

Az alábbiakban megtalálja az orvosi igazolás kötelező mintáját, amelyet orvosnak kell kiállítania és aláírnia:

https://tka.hu/docs/palyazatok/mandatory_medical_certificate_template.pdf

Felhívjuk figyelmét, hogy bár a kötelező orvosi igazolás kitöltése kizárólag a tanulók egészségi állapotának felmérését szolgálja, ennek kitöltése továbbra is kötelező.

Ez a dokumentum minden szükséges információt tartalmaz, és kötelező kitölteni.

· Minden oszlop kitöltése kötelező

· Igen/Nem fel kell tüntetni

· A negatív/pozitív értéket fel kell tüntetni

Kérjük, hogy a kötelező nyomtatványt illetékes egészségügyi szakemberrel töltse ki, annak tükröznie kell aktuális egészségi állapotát.

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a dokumentumnak a jelentkezési felületére való feltöltése kijelölt teendők (kötelező orvosi igazolás). Miután bejelentkezett a jelentkezési rendszerbe, megtalálhatja pályázata Teendők részét. Kattintson a Kötelező orvosi igazolás Teendőkre és megtalálja a kötelező sablon linkjét.

Miután az orvos kitöltötte, lebélyegezte és aláírta az orvosi igazolást, kérjük, töltse fel közvetlenül ehhez a teendőkhöz az igazolást és a kötelező mellékleteket, és válassza ki a „Költettem a kötelező orvosi igazolást” lehetőséget.

Ha magával az orvosi vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon orvosához.

Igen. További információkért olvassa el a Pályázati Felhívás 3.3 „Hiányzó dokumentumok” című részét; https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/palyazati_felhivas.pdf.

A következő linkre kattintva éri el a Teendő szekciót: https://apply.diasporascholarship.hu/tasks

Bizonyosodjanak meg róla, hogy mielőtt a fenti linkre kattintanak belépnek az online pályázati rendszerbe. Miután hozzáfértek a Teendő szekcióhoz, fel tudják tölteni a dokumentumokat az érintett Teendőhöz.

Alapvetően az Ösztöndíjprogramban elérhető képzések jelenlét-alapú képzések. Kérjük, konzultáljon a fogadó intézményével.

Igen, de bizonyos szabályokat figyelembe kell venni: a tanulmányi célú és a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, továbbá a hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

A havi megélhetési és lakhatási támogatás a pályázói rendszerben (DreamApply) külön kérelem benyújtása esetén kerül megítélésre (az első tanévben a kérelem benyújtása esetén a pályázói rendszerben a támogatás automatikusan megítélésre kerül, az ezt követő tanévekben a juttatásokra való jogosultság feltétele évi három diaszpóra rendezvényen való részvétel).

Az ösztöndíjas státusz minden további eleme a képzés teljes ideje alatt automatikusan biztosított, így pl.: a díjmentes oktatás, egészségbiztosítás.

A Magyar Diaszpóra Ösztöndíjprogram hallgatójaként, aki részt vesz az egyéves magyar előkészítő tanfolyamon, a DreamApply online jelentkezési rendszerben lehet majd jelentkezni egy teljes fokú magyar képzésre. Tavasszal a már meglévő online jelentkezési fiókjában lesznek elérhető információk, ezért nem kell új kérelmet benyújtania. A rendelkezésre álló képzési programokat a jelentkezési rendszeren keresztül fogja megtalálni, és a felvételi vizsgán ugyanúgy résztvesz, mint az első jelentkezési fordulóban, amikor a magyar felkészítő tanfolyamra jelentkezett. Fontos, hogy nem kell újra regisztrálnia az online jelentkezési rendszerben, és nem kell feltölteni új ajánlólevelet sem valamelyik diaszpóraszervezettől vagy az adott terület Magyar Diplomáciai Képviseletétől. A már meglévő online jelentkezési fiókon keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot a felvételi vizsgákkal kapcsolatban.

Az ösztöndíjszerződést az intézményével kell megkötnie. A megállapodással és annak tartalmával kapcsolatban forduljon intézményi diaszpóra koordinátorához.

Igen. 30 napot meghaladó távollét esetén Magyarországra való visszatéréséig nem jogosult megélhetési és lakhatási támogatására, mivel ezek a támogatások a magyarországi megélhetési költségeihez járulnak hozzá. Ön azonban nem veszíti el ösztöndíjas státuszát.

Az ösztöndíjasnak a tanulmányi időszak alatt állandó magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie, és a tanulmányi idő alatt 14 napot meghaladó egybefüggő távozás esetén értesítenie kell a felsőoktatási intézményt. A külföldi tartózkodásra vonatkozó, utazás előtti tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a felsőoktatási intézmény jogosult dönteni a hallgató ösztöndíjas jogviszonyának megszüntetéséről.

Nem. Mivel a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram a tanulmányok teljes időtartamára kiterjed, az ösztöndíjasok nem jogosultak pénzügyi támogatás igénybevételére a teljes idejű vagy részidős képzések (csereprogramok) képzésekre történő beiratkozásra Magyarországon kívül (pld. Erasmus+, CEEPUS, Campus Mundi). Az ösztöndíjasok csak konferenciákon vagy kutatási tevékenységekben vehetnek részt, amelyek szakmailag relevánsak a tanulmányok szempontjából. Ezen tevékenységek nem haladhatják meg a képzési időszakonkénti 30 napot, vagy bármilyen módon nem akadályozhatják a hallgatót a magyarországi életvitelszeű tartózkodásában. A jelentkezők szintén nem jogosultak ösztöndíjra a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra abban az esetben, ha a magyarországi központi költségvetésből további, egyidejű ösztöndíjat nyertek magyarországi tanulmányi céllal. Amennyiben az ösztöndíjasoknak egynél több ösztöndíjat ítéltek oda, abban az esetben az ösztöndíjasoknak választaniuk kell az ösztöndíjak közül, és a többi, egyidejű ösztöndíjról le kell mondaniuk. A fogadó intézmény azonban további pénzügyi támogatást nyújthat a hallgatóknak szociális, teljesítményi vagy egyéb más alapon.

A havi megélhetési és lakhatási támogatást az ösztöndíjas és az egyetem között kell rendezni. Vegye fel a kapcsolatot intézményi diaszpóra koordinátorával.

Az ösztöndíjas a két utolsó egybefüggő aktív féléve során átlagosan nem szerez legalább 18 kreditet/félév (összesen 36 kredit), akkor ösztöndíjas státusza megszűnik. Erre az ellenőrzésre minden tanév tavaszi félévének végén kerül sor.

A fogadó intézményt, az intézményen belüli szakok és a tanulmányok nyelve külön hallgatói igény benyújtásával tanulmányi szintenként csak egyszer módosítható. A Tempus Közalapítványhoz benyújtott kérelmek benyújtásának határideje minden tanévben december 1. (tavaszi szemeszterre) és május 15. (őszi szemeszterre).Intézmény-, szak- és nyelvváltás csak a félév végén lehetséges, így az ösztöndíjas a következő félévet az új intézményben, az új képzési programon, új nyelven kezdheti meg. Intézményt, szakot és nyelvet váltani csak a tanulmányok megkezdését követő egy éven belül lehet. A kérelemnek – amennyiben releváns – a tanulmányok ösztöndíjjal történő meghosszabbítását is tartalmaznia kell. A hosszabbítás ideje alatt az ösztöndíjasok nem kaphatnak ösztöndíjat, lakhatási támogatást.

Elsőként a 2020/21-es tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatókra kell alkalmazni, felmenő sorrendben. Intézmény, szak és/vagy nyelvváltáshoz benyújtandó dokumentumok:

  • a hallgató által aláírt kérés,
  • a fogadó intézmény elfogadó levele,
  • a jelenlegi fogadó intézmény nyilatkozata.

A hallgatónak az intézmény-, szak- és/vagy nyelvváltoztatási kérelmet a kötelező mellékletekkel elektronikusan kell benyújtania az SiH Igazgatósághoz.

Az ösztöndíjasok összesen két szemeszterrel hosszabbíthatják meg az ösztöndíjas időszakot, a kérelmet a fogadó intézménybe kell benyújtani. A jóváhagyást kapók névsorát az intézmény megküldi a Tempus Közalapítványnak. A hosszabbítás ideje alatt az ösztöndíjasok sem ösztöndíjat, sem lakhatási támogatást nem kaphatnak.

Kizárólag egészségügyi problémák vagy a kérelmező hibáján kívül váratlan okok miatt van lehetőség halasztásra. Ilyen vis maior eset esetén valamilyen igazolást (pl. orvosi igazolást) kell benyújtani a Tanulmányi Magyarországon Igazgatósághoz. Tempus Közalapítvány írásos és aláírt kérelmével. A halasztást a fogadó felsőoktatási intézménynek is jóvá kell hagynia. Azok a hallgatók, akik már Magyarországra érkeztek és felsőoktatási intézménybe beiratkoztak, halasztást nem kérhetnek.

(További információ a Működési Szabályzat III.25. pontjában.)

Igen, a Magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson való részvétel kötelező minden idegen nyelvű képzésen tanuló ösztöndíjas diáknak. Különböző szintű kurzusok kerülnek majd megszervezésre, a diákok szintjét figyelembevéve.

Nem. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.

Igen. Amennyiben a pályázó magyar nyelvtudása nem megfelelő, pályázata átirányítható a magyar nyelvi előkészítő kurzusra.

Mentesül a nyelvtanulási és nyelvizsga-szerzési kötelezettség alól az az ösztöndíjas, aki az előírt középfokú, vagy magasabb szintű (felsőfokú) magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgával rendelkezik, és ezt intézményében a nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával igazolja. Az ösztöndíjas magyarnyelv tanulási kötelezettsége megszűnik, ha az ösztöndíjas az előírt középfokú vagy magasabb szintű magyar mint idegen nyelv nyelvizsgát tanulmányai során, az oklevél megszerzése előtt megszerzi, és ezt intézményében nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával igazolja.

Ez attól függ, hogy mely két ország állampolgárságával rendelkeznek. Amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar, úgy nem szükséges vízumot igényelniük.

Igen, lehetséges, de a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram sem vízumot, sem adminisztrációs szolgáltatást (pl. támogató levél), sem további hozzájárulást (pl. anyagi támogatás) nem biztosít a családtagoknak vagy a kísérőknek.