Jelentkezz az ösztöndíjra

Ez az oldal felhasználóbarát módon vezet át a pályázati folyamaton. Minden lényeges információt megtalálsz a jelentkezés vonatkozásában.
További információkét kérjük, tekintsd meg a megfelelő ikonra kattintva a pályázati kiírást. Amennyiben már ismered az oldal tartalmát, kattints a Pályázom gombra, ami közvetlenül az online pályázati rendszerhez vezet. Amennyiben nem ismered még ezen oldal tartalmát, javasoljuk, hogy a pályázás megkezdése előtt tanulmányozd az itt fellelhető dokumentumokat.

Pályázati ütemterv

 • 2022. január 31.

  Pályázati beadási határidő

 • 2022. február

  Kiválasztási folyamat 1.

  A pályázatok technikai ellenőrzése

 • 2022. február 28.

  Kiválasztási folyamat 2.

  Ajánlólevelek értékelése

 • 2022. március közepe - május közepe

  Kiválasztási folyamat 3.

  Intézményi felvételi vizsga

 • 2022. április 15.

  Orvosi igazolás feltöltésének határideje

 • 2022. május közepe - június eleje

  Kiválasztási folyamat 4.

  Motivációs levelek értékelése

 • 2022. június

  Kiválasztási folyamat 5.

  Bíráló Bizottság ülése

 • 2022. július

  Értesítés a pályázat eredményéről

 • 2022. július-augusztus

  Vízumügyintézés, hiánypótlás

 • 2022. szeptember 01.

  Érkezés Magyarországra

Itt található az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos minden információ

You can find here the Call for application and its annexes

Kattints ide a pályázati felület eléréséhez

Hasznos dokumentumok

Ajánlólevél

Checklist of the application documents

Ellenőrzőlista a pályázati dokumentumokhoz

Hallgatói kézikönyv

kinyitott könyv földgömbbel (Large)

Jelentkezési útmutató

Kötelező orvosi igazolás minta

Tippek és tanácsok

Igazolás vízummentes beutazásról

Jogok és kötelezettségek, ösztöndíjszerződés

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként keresd fel a Működési Szabályzatot, mert az esetleges változások az ösztöndíjas státuszodat is érinthetik.
Kérjünk, hogy külön szentelj figyelmet a Szabályzat olvasásakor az olyan, ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárásoknak, mint az úgynevezett kreditminimum követelmény (IV.3.7.) vagy a magyar nyelv tanulási kötelezettség (III.2.1. g)).

Dokumentumok

Működési szabályzat

Pályázói nyilatkozat

Végrehajtási útmutató

Ösztöndíjszerződés

Mellékletek

Korábbi dokumentumok

Korábbi működési szabályzatok

Korábbi végrehajtási útmutatók

Gyakran Ismételt Kérdések

Igen, kettős állampolgársággal rendelkező személyek jogosultak pályázni, abban az esetben is, ha az egyik állampolgárság magyar.

A Magyarországon történő tartózkodás nem kizáró ok, a magyarországi állandó lakcímmel való rendelkezés azonban igen. Utóbbi alól kivételt jelentenek azon önköltséges hallgatók, illetve a Márton Áron Ösztöndíjprogramban részt vevő ösztöndíjasok, akik jelenleg már Magyarországon tanulnak.

A pályázó nem jogosult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülni, amennyiben egy másik központi költségvetés által finanszírozott ösztöndíjprogram részese. Abban az esetben, ha a pályázó két vagy több ösztöndíjprogramra is nyert felvételt, akkor választania kell azok közül egyet és a többit lemondani.

A diaszpóra program kimondottan szakmai gyakorlatot nem támogat. Amennyiben teljes képzésre jelentkezik, akkor bizonyos képzések esetében a szakmai gyakorlat integráltan a program része. Amennyiben részképzésre jelentkezik, akkor az adott intézménnyel kell konzultálni, hogy részképzésenként az intézmény be tudja-e vonni Önt szakmai gyakorlatba.

Csak és kizárólag valamelyik diaszpóra szervezet vagy a területen működő magyar külképviselet megbízottja állíthat ki ajánlólevelet. Magánember nem biztosíthat a pályázó számára ajánlólevelet, hivatalos dokumentumot áll módunkban elfogadni.

Nem. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket.

Nem. Amennyiben már rendelkezik B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával, akkor nem kell újra letennie azt.

Igen. A pályázásnak nem feltétele a magyar nyelvtudás, kivételt képeznek ez alól a magyar nyelvű képzések. Amennyiben mégis magyarul szeretne tanulmányokat folytatni, az ösztöndíjprogram keretében lehetőség van egyéves magyar nyelvi előkészítő program megpályázására és elvégzésére a kívánt magyar nyelvű képzés megpályázását megelőzően.

Amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe, ebben az esetben az alapfokú oktatás beszámítandó utolsó időszakát is igazolni szükséges.

Ebben az esetben lehetősége van méltányosságból kérni a jelentkezése elfogadását és feltölteni egy hivatalos dokumentumot, amelyet az Ön országa oktatásért felelős minisztérium ad ki. Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a bizonyítvány/oklevél, amely szükséges a pályázat benyújtásához és a továbbtanuláshoz, nem elérhető a kijelölt határidőig.

Igen, van, illetve felveheti a kapcsolatot az országában működő magyar külképviselettel, akik tudnak ajánlólevelet kiállítani. Abban az esetben, ha az ajánlólevelet nem a tartózkodása szerinti ország állítja ki, akkor a dokumentumban meg kell indokolni a kapcsolatot a kiállító országgal/szerveztettel. A magyar külképviseletek elérhetőségét az alábbi linken találja: https://diasporascholarship.hu/programme-countries/?lang=hu

Igen, a Magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson való részvétel kötelező minden ösztöndíjas diáknak. Különböző szintű kurzusok kerülnek majd megszervezésre, a diákok szintjét figyelembevéve.

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas diákként nincs lehetősége az Erasmus programban is részt vennie, amíg az ösztöndíjas időszakát tölti Magyarországon. Kettős finanszírozást jelentene, ami kizáró ok a Műkődési Szabályzatunk szerint. Emellett az Ösztöndíjas köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni és tanulmányait Magyarországon végeznie az
ösztöndíjas tanulmányi időszak teljes időtartama alatt.

Sajnos lehetetlen megjósolni milyen lesz a helyzet jövő évben. Ebben az évben bevezetésre kerültek bizonyos szabályok: mint például, meghatározott időt kellett karanténban tölteni vagy negatív PCR tesztet bemutatni. Az utóbbit a felsőoktatási intézmények finanszírozták.

Alapvetően az Ösztöndíjprogramban elérhető képzések jelenlét-alapú képzések.

Igen, mert ezzel bizonyítja, hogy a középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon)
végezte el, mely fontos pályázati feltétel.

Nem szükséges, a jelentkezések az online pályázati rendszeren keresztül továbbításra kerülnek a fogadóintézmények részére.

Igen, de bizonyos szabályokat figyelembe kell venni: a tanulmányi célú és a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, továbbá a hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

Az ösztöndíjprogram keretében elérhető képzések listája a pályázati felhívás 4. sz. mellékleteként, valamint az online pályázati rendszerben is megtalálható.

A bemeneti követelmények eltérőek a különböző fogadóintézmények által kínált képzési programokon. Ezért kérjük, tekintsék át a választott tanulmányi program(ok)ra vonatkozó követelményeket az online pályázati rendszerben.

Ez attól függ, hogy mely két ország állampolgárságával rendelkeznek. Amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar, úgy nem szükséges vízumot igényelniük.

Nem. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem
vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.

Igen. Amennyiben a pályázó magyar nyelvtudása nem megfelelő, pályázata átirányítható a magyar nyelvi előkészítő kurzusra.