2021-06-15
Az egyetemen számos olyan kifejezéssel fogsz találkozni, amelyeket fontos ismerned ahhoz, hogy sikeresen teljesítsd a tanulmányaidat. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük a magyar felsőoktatási intézményekben használatos fontosabb kifejezéseket.


ZH vagy zárthelyi vizsga

Az ZH kifejezést olyan vizsgákra használjuk, amelyek a tanulmányi/szorgalmi időszak idején írnak ki a tanárok – nem szabad összekeverni azokkal a vizsgákkal, amelyek a vizsgaidőszakban vannak a szemeszter végén. A ZH többnyire egy írásbeli vizsga, amelyet egy normál egyetemi óra alatt írnak a diákok, és amelynek az eredménye beleszámít az évvégi vizsga eredményébe, ezzel jelentősen tudsz javítani az átlagodon. Légy mindig felkészült, mert a zárthelyi vizsga teljesítése előfeltétele a záróvizsgának!

Kredit

Ez a szó többnyire magától értetődő (kiejtése hasonló mint az angol nyelvben). A kreditek mutatják számokban a tanulmányi előremeneteledet. A legtöbb felvett kurzusnak van kreditértéke, ami általában az adott tantárgy elsajátításához szükséges időn alapul. Sokszor a legtöbb kreditet a legfontosabb – és talán a legnehezebb – tantárgyak érnek, míg a választható tantárgyak kevesebb kreditértékkel bírnak. Alapszabályként az álljon előtted, hogy BSc/BA programok teljesítéséhez és lezárásához 180 kreditre, míg MSc/MA programok esetén 120 kreditre lesz szükséged.

Abszolutórium – tanulmányi kötelezettség teljesítését igazoló végbizonyítvány

Ez a végbizonyítvány igazolja azt, hogy teljesítetted a programban előírt összes tantárgyat és vizsgát, és készen állsz a záróvizsgára. Azaz a diplomaszerzés minden előfeltételét teljesítetted, és sor kerülhet a diplomamunka megvédésére.

Index – avagy a leckekönyv

Míg a legtöbb esetben minden tanulmányi ügyet online lehet intézni, az „index” kifejezés még mindig használatos Magyarországon. Eredetileg azt a kis füzetet jelölte, amelyet minden hallgató a beiratkozáskor megkapott; tartalmazta a hallgató személyes adatait, a felvett krediteket és kurzusokat és a korábban elért osztályzatait.

Neptun

A Neptun az az online oktatási felület, amelyet minden diák, tanár, professzor és adminisztrátor használ az egyetemi tanulmányok alatt, hogy a tudományos és adminisztratív feladatok nyomon követhetőek legyenek. A magyar felsőoktatási intézmények egységes oktatási rendszer szerint működnek, és a Neptunt elsősorban az adminisztratív kötelezettségek miatt használják, de ezen a rendszeren keresztül küldenek hivatalos információkat és üzeneteket, illetve itt lehet felvenni a tantárgyakat és vizsgákat a félév során.

 

A fenti lista korántsem teljes, de ezek az egyetemen használatos szavak megértése segít abban, hogy hatékonyan tudj haladni a tanulmányaid során.