2021-05-11
Magyarország sokféle tanulási lehetőséget nyújt a nemzetközi hallgatók számára. Egyidőben fejlesztheted a karriered, minőségi oktatásban részesülsz és európai diplomát is szerezhetsz. Minden fontos információt összegyűjtöttünk neked a magyar felsőoktatásról mielőtt elkezdenéd a tanulmányaidat Magyarországon.


A BOLOGNA FOLYAMAT

2003-ban bevezetésre került az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS), amely megkönnyíti a tanulási eredmények elismerését az Európai Felsőoktatási Térségben. Ez a rendszer biztosítja azt is, hogy az általad Magyarországon megszerzett érdemjegyeket más európai felsőoktatási intézményekben is elfogadják, és fordított esetben is így történik. Ezenkívül a diplomához egy diploma mellékletet kapsz, amelyet az Európai Unió egész területén elfogadnak.
Az Európai Unió 2006-ban új, modern felsőoktatási rendszert vezetett be, amelyet Bologna-folyamatnak neveznek. Ezáltal a nemzetközi hallgatóknak lehetőségük van rugalmas keretek között különböző európai országokban tanulni, mint például két ország közötti kreditátvitel vagy az egységes oklevél használat. A hagyományos főiskolai és egyetemi szintű képzési programokat három nagyobb szakaszra váltották fel: alapképzési (BA, BSc), mesterképzési (MA, MSc) és doktori programok (Ph.D, DLA).
• A Bologna-folyamat első szakasza az alap fokozat (BA, BSc), amely 6-8 féléves képzésekből áll és 180-240 kreditet szükséges szerezni a diplomához.
• A folyamat második szakaszában a mester fokozat során 2-4 félév alatt 60-120 kreditet szükséges a diplomához szerezni.
• Az osztatlan képzési programokban mesterszakos diplomát lehet szerezni 10-12 féléves tanulmányok után, 300-360 kredit szükséges a diploma megszerzéséhez. A legtöbb esetben olyan képzéseket sorolnak ide, amelyeknek sajátos képzési portfóliójuk van, mint a tanárképzés, vallástudomány, egyes művészeti képzések, állatorvosi, építészeti, fogászati, gyógyszerészeti, jogi és orvostudományi képzések
• A doktori programokban kétféle doktori fokozatot lehet szerezni doktori iskolák típusától függően. Egyrészt a klasszikus “filozófia doktora” (Ph.D) vagy a “szabadművészetek doktora” (DLA) fokozatot. Mindkét képzési típus 36 hónapig tart és 180 kreditet, valamint publikációs és oktatási kreditet (20-40 kredit) szükséges szerezni az abszolváláshoz, azaz a doktori fokozat megkezdéséhez.

EGYETEMI OSZTÁLYZATOK

Minden egyes félév végén ötféle osztályzattal értékelik az elért eredményeidet: 5 – kiváló, 4 – jó, 3 – megfelelő, 2 – elégséges, 1 – nem teljesített, elégtelen), amelyet a leckekönyvben jegyeznek. Ez a leckekönyv tartalmazza az elvégzett kurzusok listáját, a kreditszámokat, a magyar osztályzatokat és a Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) szerinti osztályozást.

A TANÉV ÉS A KURZUSOK

Magyarországon az akadémiai tanévet egy tavaszi és egy őszi szemeszterre bontják, amely 14-15 oktatási hétből (szorgalmi időszakból), és egy 6-8 hetes vizsgaidőszakból áll.

A kurzusokat kétféle módon tartják: szemináriumok és előadások. Az előadások általában nagyobb létszámú hallgatóknak szólnak, a részvétel ajánlott és a kurzus végén szóbeli vagy írásbeli vizsga van. A szemináriumok sokkal informálisabb tanulói csoportokból áll (10-20 diák) és kötelező a részvétel. Ellenben nagyszerű lehetőségek a személyes, egyéni konzultációra, csoportmegbeszélésekre, a szemeszter végén egy esszét lehet benyújtani vagy szóbeli vizsgát tenni.

EGYETEMEK ÉS SZAKTERÜLETEK

Napjainkban Magyarországon 65 felsőoktatási intézmény működik, a kisebb alkalmazott tudományok egyetemektől a kutatóegyetemekig. Az intézmények nemzetköziesítése eredményeként sokféle tanulmányi lehetőség van a nemzetközi hallgatók számára. Több, mint 1000 tanulmányi program elérhető angol, német, francia és más nyelveken. Ha érdekel Magyarországon pontosan milyen szakterületeket választhatsz, látogasd meg a honlap Partnerek és szakok menüpontját ide kattintva!