Gyakran Ismételt Kérdések

Igen, kettős állampolgársággal rendelkező személyek jogosultak pályázni, abban az esetben is, ha az egyik állampolgárság magyar.

A Magyarországon történő tartózkodás nem kizáró ok, a magyarországi állandó lakcímmel való rendelkezés azonban igen. Utóbbi alól kivételt jelentenek azon önköltséges hallgatók, illetve a Márton Áron Ösztöndíjprogramban részt vevő ösztöndíjasok, akik jelenleg már Magyarországon tanulnak.

A pályázó nem jogosult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülni, amennyiben egy másik központi költségvetés által finanszírozott ösztöndíjprogram részese. Abban az esetben, ha a pályázó két vagy több ösztöndíjprogramra is nyert felvételt, akkor választania kell azok közül egyet és a többit lemondani.

A diaszpóra program kimondottan szakmai gyakorlatot nem támogat. Amennyiben teljes képzésre jelentkezik, akkor bizonyos képzések esetében a szakmai gyakorlat integráltan a program része. Amennyiben részképzésre jelentkezik, akkor az adott intézménnyel kell konzultálni, hogy részképzésenként az intézmény be tudja-e vonni Önt szakmai gyakorlatba.

Csak és kizárólag valamelyik diaszpóra szervezet vagy a területen működő magyar külképviselet megbízottja állíthat ki ajánlólevelet. Magánember nem biztosíthat a pályázó számára ajánlólevelet, hivatalos dokumentumot áll módunkban elfogadni.

Nem. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket.

Nem. Amennyiben már rendelkezik B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával, akkor nem kell újra letennie azt.

Igen. A pályázásnak nem feltétele a magyar nyelvtudás, kivételt képeznek ez alól a magyar nyelvű képzések. Amennyiben mégis magyarul szeretne tanulmányokat folytatni, az ösztöndíjprogram keretében lehetőség van egyéves magyar nyelvi előkészítő program megpályázására és elvégzésére a kívánt magyar nyelvű képzés megpályázását megelőzően.

Amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe, ebben az esetben az alapfokú oktatás beszámítandó utolsó időszakát is igazolni szükséges.

Ebben az esetben lehetősége van méltányosságból kérni a jelentkezése elfogadását és feltölteni egy hivatalos dokumentumot, amelyet az Ön országa oktatásért felelős minisztérium ad ki. Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a bizonyítvány/oklevél, amely szükséges a pályázat benyújtásához és a továbbtanuláshoz, nem elérhető a kijelölt határidőig.

Igen, van, illetve felveheti a kapcsolatot az országában működő magyar külképviselettel, akik tudnak ajánlólevelet kiállítani. Abban az esetben, ha az ajánlólevelet nem a tartózkodása szerinti ország állítja ki, akkor a dokumentumban meg kell indokolni a kapcsolatot a kiállító országgal/szerveztettel. A magyar külképviseletek elérhetőségét az alábbi linken találja.

Igen, a Magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson való részvétel kötelező minden ösztöndíjas diáknak. Különböző szintű kurzusok kerülnek majd megszervezésre, a diákok szintjét figyelembevéve.

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas diákként nincs lehetősége az Erasmus programban is részt vennie, amíg az ösztöndíjas időszakát tölti Magyarországon. Kettős finanszírozást jelentene, ami kizáró ok a Műkődési Szabályzatunk szerint. Emellett az Ösztöndíjas köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni és tanulmányait Magyarországon végeznie az
ösztöndíjas tanulmányi időszak teljes időtartama alatt.

Sajnos lehetetlen megjósolni milyen lesz a helyzet jövő évben. Ebben az évben bevezetésre kerültek bizonyos szabályok: mint például, meghatározott időt kellett karanténban tölteni vagy negatív PCR tesztet bemutatni. Az utóbbit a felsőoktatási intézmények finanszírozták.

Alapvetően az Ösztöndíjprogramban elérhető képzések jelenlét-alapú képzések.

Igen, mert ezzel bizonyítja, hogy a középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon)
végezte el, mely fontos pályázati feltétel.

Nem szükséges, a jelentkezések az online pályázati rendszeren keresztül továbbításra kerülnek a fogadóintézmények részére.

Igen, de bizonyos szabályokat figyelembe kell venni: a tanulmányi célú és a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, továbbá a hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

Az ösztöndíjprogram keretében elérhető képzések listája a pályázati felhívás 4. sz. mellékleteként, valamint az online pályázati rendszerben is megtalálható.

A bemeneti követelmények eltérőek a különböző fogadóintézmények által kínált képzési programokon.Ezért kérjük, tekintsék át a választott tanulmányi program(ok)ra vonatkozó követelményeket az online pályázati rendszerben.

Ez attól függ, hogy mely két ország állampolgárságával rendelkeznek. Amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar, úgy nem szükséges vízumot igényelniük.

A havi megélhetési és lakhatási támogatás külön kérelem benyújtása esetén
kerül megítélésre (az első tanévben a kérelem benyújtása esetén a támogatás automatikusan
megítélésre kerül, az ezt követő tanévekben a kérelem a tanulmányi eredmény, az ösztöndíjas szociális körülményei, stb. alapján kerül elbírálásra).

Az ösztöndíjas státusz minden további eleme a képzés teljes ideje alatt automatikusan biztosított, így pl.: a díjmentes oktatás, egészségbiztosítás.

A havi megélhetési és lakhatási támogatás külön kérelem benyújtása esetén
kerül megítélésre (az első tanévben a kérelem benyújtása esetén a támogatás automatikusan
megítélésre kerül, az ezt követő tanévekben a kérelem a tanulmányi eredmény, az ösztöndíjas szociális körülményei, stb. alapján kerül elbírálásra).

Az ösztöndíjas státusz minden további eleme a képzés teljes ideje alatt automatikusan biztosított, így pl.: a díjmentes oktatás, egészségbiztosítás.

Nem. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem
vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a  részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.

Igen. Amennyiben a pályázó magyar nyelvtudása nem megfelelő, pályázata  átirányítható a magyar nyelvi előkészítő kurzusra.